Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2494 7d3a 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
8345 e8cd 420
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
2177 bb2f 420
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrzask brzask
0880 22c0 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viabrzask brzask
5338 87d0 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viabrzask brzask
4334 541d 420
Reposted frommisiapa misiapa viabrzask brzask
0845 fed6 420
Reposted from1923 1923 viabrzask brzask
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabrzask brzask
3850 323e 420
7158 4eaf 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
Na kogo ja się gniewam? […] na społeczeństwo, które chyba zmusza nas, żebyśmy byli kim innym, niż w głębi serca chcemy być: gniewam się na tych ludzi i ich wyobrażenia. Wydaje mi się, że nie potrafię im dorównać. Ponieważ nie chcę. Czego oni ode mnie chcą? Żebym przejmowała się takimi rzeczami jak stała praca, pieniądze, samochody, dobre szkoły, telewizory, lodówki, zmywarki do naczyń i “przezorny zawsze ubezpieczony”. My nie odrzucamy tych rzeczy, tylko po prostu nie są one dla nas ważne.
— Sylvia Plath “Dzienniki 1950-1962″ (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrzask brzask
1648 d028 420
Reposted fromvandalize vandalize viabrzask brzask
8947 7715 420
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
0229 0a2a 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabrzask brzask
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viabrzask brzask
8301 6575 420
Mickiewicz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
7617 78df 420

ahoradote:

Jean-Luc Godard and Anna Karina photographed by Giancarlo Botti at Jean-Claude Brialy’s home in Monthion, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
7480 d04c 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl