Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8753 164e 420
9706 34e8 420
Play fullscreen
Chodź, połóż się przy mnie
i okłam mnie
Powiedz, że mnie kochasz
Powiedz, że jestem tym jedynym

Doświadczenia wywierają trwałe wrażenie
Ale słowa raz wypowiedziane
Teraz nie znaczą zbyt wiele
Wiara jest drogą
Drogą niewinnych
A kiedy mówię niewinnych
Powinienem powiedzieć naiwnych
Więc okłamuj mnie
Ale rób to szczerze
Spraw bym słuchał
Choć przez minutę
Spraw bym myślał
Że jest w tym choć trochę prawdy

Obietnice składane dla wygody
Nie są koniecznie tym
Czego potrzebujemy
Prawda to słowo
Które straciło swe znaczenie
Prawda stała się
Zaledwie półprawdą
Więc okłam mnie
Jak robią to w fabryce
Spraw bym myślał
Że pod koniec dnia
Jakaś wielka nagroda
Spotka mnie
8841 3349 420
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
2895 e781 420
Reposted frombzdura bzdura viajointskurwysyn jointskurwysyn
Znowu przeziębienie. Przeziębiony przez sześć miesięcy w roku. (…) Nie mam bólów głowy, mam coś gorszego - jakiś ciężar gniotący mi mózg, coś żałobnego w umyśle.
— Emil Cioran
3557 144b 420
4610 c834 420
Reposted fromcrazydunky crazydunky viasatyra satyra
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
7110 098c 420

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viajointskurwysyn jointskurwysyn
3393 08dd 420
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
0814 34ae 420
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl