Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4610 c834 420
Reposted fromcrazydunky crazydunky viasatyra satyra
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
7110 098c 420

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viajointskurwysyn jointskurwysyn
3393 08dd 420
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
0814 34ae 420
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viaall-about-kate all-about-kate
5727 96a1 420
Reposted fromtichga tichga viaall-about-kate all-about-kate
3899 872c 420
Platten(spieler)kommode
Reposted fromsommteck sommteck viaall-about-kate all-about-kate
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaall-about-kate all-about-kate

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
1547 da2f 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajointskurwysyn jointskurwysyn
9060 de62 420

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

9818 a9e0 420

parisi0n:

“Talking Heads”. — a short documentary where people of different age, profession and social status answer two simple questions: who they are and what they want from life. For some reason this girl’s response stuck with me. (directed by Krzysztof Kieslowski).

1582 a91b 420
6406 6109 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl