Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2856 763b 420
Reposted fromretro-lover retro-lover viaveridiana veridiana
5405 c75e 420

Finding Vivian Maier (2013)

Reposted fromfilmowy filmowy viaveridiana veridiana
2827 6eb5 420
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaveridiana veridiana
8103 1ee7 420
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viaveridiana veridiana
8870 84a8 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viaveridiana veridiana
2294 2071 420
Reposted fromtwice twice viaveridiana veridiana
2860 33d7 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viaveridiana veridiana
8596 fe8c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaveridiana veridiana

sumersprkl:

Me: Alright, brain, we have two tasks to do. One of them is more time sensitive, but working on the other will be more fun. Which should I start on?

My brain: Do fucking nothing for 72 hours

Me: Understandable, have a nice day

3534 bea5 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viaveridiana veridiana
7141 b4fe 420
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaveridiana veridiana
9640 b1b2 420
Reposted fromtwice twice viaveridiana veridiana
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaveridiana veridiana
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaveridiana veridiana
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaveridiana veridiana
3206 524b 420
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaveridiana veridiana
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaveridiana veridiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl